Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Formålet med RKKP er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.

Databaser med kvalitetsmål og indikatorer

I Danmark findes der cirka 80 godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. De dækker forskellige sygdomme og andre sundhedsrelaterede problemstillinger. Databaserne er tilknyttet Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, som bidrager til den daglige drift, analyse og afrapportering.

For hver enkelt database er der nedsat en faglig styregruppe, som fastlægger, hvad indholdet skal være – herunder de enkelte indikatorer og standarder (kvalitetsmål).

I Psykiatrien benytter vi primært de fem nationale kliniske databaser, som specifikt omhandler psykiatri.