Utilsigtede hændelser

Når der sker fejl i sundhedsvæsnet, kalder man det for utilsigtede hændelser. Vi ønsker at minimere antallet af fejl, og derfor følger vi systematisk op, når noget er gået galt, så vi kan forebygge at noget lignende sker igen.

Vi arbejder for, at alle patienter får en sikker og effektiv behandling

Som patient i sundsvæsnet skal du kunne forvente, at du er i gode hænder og får en sikker og effektiv behandling. Desværre kan der opstå fejl - eller det, der internt i sundhedsvæsnet også kaldes for utilsigtede hændelser. Det er en fejl, hvis en patient ikke får den rigtige medicin. Det er også en fejl, hvis en henvisning fra patientens egen læge ikke når frem, og behandlingen derfor kommer for sent i gang. Blot for at nævne et par eksempler.

 

Vi følger op på de fejl, der sker

Når der sker fejl, er det vigtigt, at vi får fulgt op på dem. Ikke mindst har vi fokus på, hvad vi kan gøre for at forebygge, at der igen sker lignede fejl. Til det formål anvender vi blandt andet Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som giver os mulighed for at arbejde systematisk med hændelser, som udgør en potentiel risiko for patientsikkerheden.

Databasen er et rapporteringsværktøj, som anvendes til indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser.
Databasen anvendes ikke kun på hospitalerne, men mere bredt på tværs af sektorer i sundhedsvæsnet, fx også hos de praktiserende læger. Det giver mulighed for at opfølgning og forebyggelse også kan foregå på tværs.

 

Patienter og pårørende kan indberette fejl - Sundhedspersonale skal indberette fejl

Sundhedspersoner på offentlige sygehuse har siden 2004 haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Siden hen er rapporteringsordningen blevet udvidet til også at omfatte praktiserende læger, apoteker, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor.

Siden 2011 har også patienter og pårørende kunnet indrapporterer hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det er frivilligt for patienter og pårørende, om de ønsker at gøre brug af denne mulighed.