Praktisk information

Praktisk information for patienter og pårørende

Døgnet rundt kan du ringe til Psykiatriens Information

Telefon 97 64 30 00

Herfra kan du blive stillet om til alle afdelinger.

Søger du information om en bestemt afdeling?

Søger du information om et af disse emner?

 • Besøgstider?

  I Psykiatrien og på de øvrige sygehuse i Region Nordjylland er der fri besøgstid. Det vil sige, at du som pårørende må være til stede på de tidspunkter, hvor patienten har brug for det. Vis dog altid hensyn og vær parat til at forlade patientens stue, når vi udfører behandlings- og plejeopgaver, eller hvis der skal tages andre særlige hensyn.

  Der kan opstå behov for, at den fri besøgstid i en periode begrænses - enten af hensyn til patienten eller afdelingen.

  Vi opfordrer til, at besøg aftales med personalet på forhånd. 

  I de retspsykiatriske sengeafsnit skal besøg altid aftales med personalet, da der anvendes separate besøgslokaler, som skal bookes på forhånd.

  Fra siden "Afsnit og ambulatorier" kan du klikke dig videre til det sengeafsnit, du ønsker at besøge. Der finder du specifik information om besøgstider.

 • Blomster med?

  Hvis du ønsker at give en buket blomster til en patient, der er indlagt, er du velkommen til det.

  Vær opmærksom på, at det skal være afskårne blomster - og ikke potteplanter, da jord kan udgøre en infektionsrisiko.

  Patienter skal selv passe de blomster, de får.

 • Børn på besøg?

  Børn er som andre pårørende velkomne i Psykiatrien.
  Hvis børn skal med på besøg i et sengeafsnit, er det altid en god ide at aftale det med personalet i forvejen.

  I flere sengeafsnit findes der forskellige spil, billedbøger m.v., som børnene kan benytte.

  Psykiatrien har nogle særlige tilbud om støtte og hjælp til børn, hvis mor eller far er psykisk syg.
  Personalet vil informere om de relevante tilbud.

 • Find vej

  Skal du finde vej til et bestemt sengeafsnit eller ambulatorium?

  Se en oversigt over alle Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier - og vælg det, der er relevant for dig.
  På alle sider er der kontaktinformation og link til kort, der hjælper dig med at finde vej.

  Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Hjørringvej 180

  Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej 10

  Se også disse kort:

 • ID-armbånd - Hvorfor?

  Alle patienter, der indlægges på et sengeafsnit, skal bære et identifikationsarmbånd med oplysninger om navn og cpr-nummer.

  Fx i forbindelse med forskellige undersøgelser, blodprøver og medicinering har personalet pligt til at tjekke de oplysninger, der står på armbåndet.
  De har også pligt til at spørge om dit navn og dit cpr-nummer.

  Dette dobbelttjek har til formål at forebygge at der sker fejl, som i værste fald kan være til skade for patienten.

 • Information/ Oplysning

  Døgnet rundt kan du kontakte Psykiatriens centrale information på telefon 97 64 30 00.

  Informationen kan hjælpe dig videre til det ambulatorium eller sengeafsnit, du har brug for at komme i kontakt med.

 • Mobiltelefon?

  Du må gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn.

  Af hensyn til dine medpatienter må du ikke bruge kameraet i din mobiltelefon, når du opholder dig i et sengeafsnit.

  Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner for brug af mobiltelefon på intensive og retspsykiatriske sengeafsnit.

  Spørg personalet om de gældende regler.

 • Patientbefordring og godtgørelse (kørsel)

  Hovedreglen er, at patienter selv sørger for befordring (kørsel) til og fra hospitalet - og selv betaler for transporten.

  I nogle tilfælde kan der bevilges patientbefordring - eller der kan udbetales befordringsgodtgørelse, hvis reglerne herfor er opfyldt.
  Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse, skal du gøre det i forbindelse med dit besøg på hospitalet.
  Fra 1. januar 2019 udbetales der ikke mere godtgørelse til kørsel i egen bil.

  Hvis du modtager pension efter de sociale pensionslove, eller hvis du har langt til dit behandlingssted, kan du være berettiget til refusion.

  Læs mere om regler for befordring og -godtgørelse

 • Rygning

  Psykiatrien er røgfri, dog må patienter ryge på afmærkede udendørs områder.

  Spørg personalet i afsnittet om, hvor du må ryge.

  Besøgende må ikke ryge på sygehusets område.

  Personale må ikke ryge i arbejdstiden.

 • Tavshedspligt

  Psykiatriens personale arbejder efter sundhedslovens bestemmelser og har derfor tavshedspligt.

  Det betyder, at personelet som hovedregel kun kan videregive oplysninger om en patients tilstand/helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det.

  Læs mere om tavshedspligt og andre patientrettigheder.

 • Tøj - Påklædning

  Patienter

  Som hovedregel har patienter deres eget tøj på under en indlæggelse.

  Tag derfor behageligt tøj med hjemmefra - og medbring også behagelige sko, undertøj og evt. en morgenkåbe.

  Medbring også gerne sportstøj og tøj til udendørs aktiviteter.

  I enkelte sengeafsnit og i forbindelse med bestemte undersøgelser m.v. anvendes hospitalstøj.

  Personale

  Med nogle få undtagelser går Psykiatriens personale i deres eget tøj - og anvender altså ikke hvide uniformer, som på mange andre sygehuse.

  I nogle situationer bærer læger og plejepersonale kitler. Det sker fx i forbindelse med undersøgelser og prøvetagning.

  Personalet bærer tydelige ID-skilte.

 • Videosamtale med Psykiatrien

  Flere af Psykiatriens afsnit tilbyder patienter at deltage via video ved samtaler og kontroller, som ikke kræver fysisk fremmøde. På den måde sparer patienten tid på transport til og fra hospitalet.

  Læs mere om hvordan videosamtale foregår

 • Tolkebistand

  Der er mulighed for tolkebistand - herunder videotolkning.

  Kontakt personalet for yderligere oplysninger.

  Læs mere om muligheder for tolkning på Region Nordjyllands hjemmeside

  Vær opmærksom på ny lovgivning pr. 1. juli 2018: Der er indført gebyr for tolkning i visse situationer.

 • Trådløst netværk?

  Der er mulighed for internetadgang.

  Netværket hedder ”RNguest” og du kan logge på med dit NemID – eller få udleveret et personligt login hos personalet i afsnittet. 

  Brug netværket med omtanke, (du kan holdes personligt ansvarlig, hvis du misbruger tjenesten til ulovlige formål).

  Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner for brug af nettet på intensive og retspsykiatriske sengeafsnit.

  Spørg personalet om de gældende regler.

 • Værdier

  Pas godt på dine værdigenstande og ejendele, mens du er på hospitalet.

  Lås dine værdigenstande inde i sengebordet eller skabet på din patientstue, så de ikke frister til tyveri eller bliver væk.

  Lad smykker og større pengebeløb blive hjemme eller send dem med dine pårørende hjem.

  Psykiatrien har som udgangspunkt ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.