Det Nationale Kvalitetsprogram

Regeringen har i samspil med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) igangsat et nationalt kvalitetsprogram.

Nationale mål udstikker fælles retning

Det nationale kvalitetsprogram har tre hovedelementer:

  • Udvikling af et nationalt ledelsesprogram
  • Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder
  • 8 nationale mål for sundhedsvæsnet.

De 8 nationale mål spiller en afgørende rolle i kvalitetsprogrammet. De skal gerne bidrage til en ambitiøs, fælles retning for udviklingen af det danske sundhedsvæsen - til gavn for patienter og deres pårørende.

Mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende, bedre brug af sundhedsdata og værdibaseret styring er også i fokus.

Indikatorer som styringsredskab

De nationale mål spiller en central rolle for styringen af sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet, sammenhæng i behandlingen og patientsikkerhed. Målene er konkretiseret og operationaliseret gennem en række indikatorer, som løbende udvikles og justeres, så de afspejler den ønskede retning for sundhedsvæsnet.

Mere information

Vi henviser til Danske Regioners hjemmeside: Se udspillet Nationale mål for sundhedsvæsnet - eller tilgå de nyeste nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsnet.

Supplerende regionale mål

Arbejdet med de nationale mål forankres lokalt i regionerne og på de enkelte sygehuse.

I Region Nordjylland har vi som et supplement til de nationale mål formuleret nogle mål på regionalt og lokalt niveau. De afspejler særlige udfordringer og indsatsområder for Psykiatrien og omhandler både sundhedsfaglig, organisatorisk og brugeroplevet kvalitet.