Værdigrundlag

I Region Nordjylland arbejdes der ud fra fire fælles værdier: INDFLYDELSE - TILLID - ORDENTLIGHED - PROFESSIONALISME. I kort form I TOP. 

I TOP-værdierne er de nøgleord, der skal kendetegne Region Nordjylland som en arbejdsplads - og de udtrykker også de grundlæggende holdninger bag regionen fælles personalepolitikker. 

Læs om Region Nordjyllands værdier og personalepolitikker.

 

Fælles værdier og holdninger

Også i Psykiatrien arbejder vi ud fra de fælles værdier og holdninger.

I TOP-værdierne anvendes som et afsæt for at give alle en fælles forståelse af, hvordan vi sammen skaber en god arbejdsplads og et godt arbejdsliv.
Værdierne skal også kendetegne vores møde med patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

 Overordnet defineres og forklares de fire I TOP-værdier på følgende måde:

I - INDFLYDELSE

Vi skaber dialog og samarbejde - vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog

T – TILLID

Vi udviser og indgyder tillid - vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud.

O – ORDENTLIGHED

Vi er til at stole på og gør det, vi siger - vi er ordentlige i det, vi siger og gør, og med gensidig respekt

P – PROFESSIONALISME

Vi løser vores opgaver med høj faglighed og kvalitet - vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed.