Det sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Tilsynet sker ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være risiko for patienternes sikkerhed. Dette sker blandt andet på baggrund af risikoanalyser, klagesager eller henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner eller offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Under besøgene er der fokus på udvalgte temaer med stor betydning for patienternes sikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder efter hvert tilsynsbesøg en rapport, hvor det fremgår, om der er konstateret mangler med betydning for patientsikkerheden på det pågældende sted.

I forhold til Psykiatrien er det regionens ansvar at reagere, såfremt der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden. Ligesom det er regionens ansvar at sikre, at alle medarbejdere er i besiddelse af de rette kompetencer til at udføre deres arbejdsopgaver.

Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de.