Organisation

Udgangspunktet for ledelsesorganiseringen i Psykiatrien er, at den gældende organisering til enhver tid skal understøtte:

  • Sammenhængende og effektive patientforløb
  • Professionel og entydig ledelse
  • Effektiv beslutningskraft lavt i organisationen
  • Fælles målopfyldelse ved  hjælp af data og forbedringer