Landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser (LUP)

Psykiatrien i Region Nordjylland deltager i den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser (LUP). Det er en national spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres i alle regioner.

Patienter og pårørende inviteres til at deltage

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om den brugeroplevede kvalitet hos patienter i Psykiatrien og deres pårørende. Resultaterne af undersøgelsen kan fx bruges til at afdække områder, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer – set ud fra patienterne og de pårørendes perspektiv.

Fra oktober 2022 er LUP Psykiatri for voksne patienter overgået til månedlige digitale målinger.
Det betyder, at der hver måned bliver udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post (til patientens e-boks).

Patienter og forældre i Børne- og Ungdomspsykiatrien samt patienter i den specialiserede retspsykiatri inviteres til at deltage i undersøgelsen én gang om året - nogle specifikke uger i løbet af efteråret.
I praksis foregår det ved, at man som patient eller pårørende får udleveret et spørgeskema på papir, som man kan udfylde. Hvis man har en kontakt med Psykiatrien i den periode, hvor undersøgelsen foregår.

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med forskellige målgrupper:

  • Indlagte børn og unge
  • Børn og unge i ambulant behandling
  • Forældre til indlagte børn og unge
  • Forældre til børn og unge i ambulant behandling
  • Indlagte voksne patienter
  • Voksne patienter i ambulant behandling
  • Pårørende til indlagte voksne patienter (gennemføres hvert tredje år)
  • Pårørende til patienter i ambulant behandling (gennemføres hvert tredje år)

Se resultater og få mere information om LUP Psykiatri

Resultaterne af de nationale undersøgelser offentliggøres hvert år i uge 11.

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien - DEFACTUM

Se resultater fra de seneste undersøgelser