Om Psykiatrien

I Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder vi for at fremme en positiv udvikling for den enkelte patient. Vi har vedvarende fokus på at udvikle sammenhængende og effektive patientforløb og er optaget af, at øge patienternes muligheder for medbestemmelse og reel inddragelse. Kerneopgaver i Psykiatrien er forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og rehabilitering. 

Psykiatrien i Region Nordjylland omfatter en række behandlingstilbud, hvor mange er samlet på  de psykiatriske sygehuse i Aalborg og Brønderslev, men der er også mindre behandlingsenheder flere steder i landsdelen. En meget stor del af den psykiatriske udredning og behandling foregår ambulant uden indlæggelse.

Mange mennesker får på et eller andet tidspunkt i livet en psykisk sygdom, som de skal behandles for. De fleste af dem får hjælp via deres egen læge, der enten selv står for behandlingen eller henviser til behandling hos en praktiserende psykolog eller speciallæge/psykiater.

I de tilfælde, hvor der er brug for mere specialiseret udredning og behandling, kan lægen henvise til Psykiatrien i Region Nordjylland.
Behandling under indlæggelse foregår altid i den regionale psykiatri.

Både børn, unge og voksne kan henvises til regionale psykiatri.