Vision og målsætninger

Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder med afsæt i visioner og målsætninger, som har til overordnet formål at skabe sikre og effektive patientforløb med patienten i centrum.

Målsætningerne afspejler de gældende nationale mål for sundhedsvæsenet samt Region Nordjyllands strategiske fokusområder for 2023. Desuden er der formuleret mål, som knytter sig specifikt til psykiatrispecifikke indsatsområder i Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Vision og målsætninger 2023

Se Psykiatriens folder om vision og målsætninger 2023