Sengepladser – Kapacitet og fordeling

Oversigt over normerede sengepladser i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. Opgørelse pr. 1. juni 2023.

Samlet oversigt

 

Normerede senge

 
Børne- og Ungdomdpsykiatrisk Afdeling

12

Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd 102
Retspsykiatrisk Afdeling 23

Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

95
Ældrepsykiatrisk Afdeling  22
 Afdeling Nord Særlige pladser 16 
Heldøgnspladser i alt 270
 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Afsnit Type Antal pladser Optage-
område
BU1 Sengeafsnit 11 Region
Nordjylland
BU2 Sengeafsnit - Modtagelsen - Psykiatrisk Skadestue 1 Region Nordjylland
I alt
12 -

 

Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Optageområde Syd: Følgende kommuner: Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.

Afsnit Type Antal pladser Optage-område
S1 Sengeafsnit 18 Syd
S2 Sengeafsnit 18 Syd
S4 Modtagelsen - Psykiatrisk Skadestue 5 Region Nordjylland
S5 Intensivt sengeafsnit 17 Syd
S6 Intensivt sengeafsnit 12 Syd/Region Nordjylland
S7 Sengeafsnit 18 Syd
S8 Sengeafsnit 14 Syd
S9 Retspsykiatrisk sengeafsnit 13 Region Nordjylland
S10 Retspsykiatrisk sengeafsnit 10 Region Nordjylland
I alt
102 -

 

Retspsykiatrisk Afdeling

Afsnit Type Antal pladser Optage-område
S9   Retspsykiatrisk sengeafsnit 13 Region Nordjylland
S10 Retspsykiatrisk sengeafsnit 10 Region Nordjylland
I alt
23

 

Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Optageområde Nord:  Følgende kommuner: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Morsø og Thisted.

Afsnit Type Antal pladser Optageområde
N2 Sengeafsnit
(inkl. 2 brugerstyrede senge) 
18 Nord
N3 Sengeafsnit 17 Nord
N5 Intensivt sengeafsnit 12 Nord
N6 Modtageafsnit og Intensivt sengeafsnit 16 Nord
N7 Sengeafsnit Frederikshavn 16 Frederikshavn og Læsø kommune
N8 Sengeafsnit Thisted 16 Thisted og Morsø kommune
I alt
95 -

 

Ældrepsykiatrisk Afdeling

Afsnit Type Antalpladser Optageområde
N4A Ældrepsykiatrisk sengeafsnit, affektive 14 Region Nordjylland
N4D  Ældrepsykiatrisk sengeafsnit, demens  8 Region Nordjylland
 I alt    22  

 

Klinik Psykiatri Nord - Særlige Pladser

Afsnit Type Antal pladser Optageområde
N1 Særlige pladser i Psykiatrien 16 Region Nordjylland

Note: 4 af de særlige pladser er ommærkede til ordinære senge.