Tilbud til voksne (Team Voksne)

Når en nær ven eller én i din familie, har en psykisk lidelse, kan det påvirke den relation, der er mellem jer.

I Center for Pårørende kan vi hjælpe jer med at få talt godt sammen om, hvad den psykiske lidelse betyder for jer hver især, og hvad I kan gøre for at håndtere de udfordringer, det medfører for det, I har sammen.

Samtaleforløb for voksne pårørende