Psyk-Info, Information & Afstigmatisering

Hjemmesiden er for dig, der er på udkig efter information om psykisk lidelse, behandling af psykisk lidelse og indsigt i hvor man kan hente hjælp og støtte. Siden er også for dig, der ønsker viden om landsindsatsen EN AF OS, om ambassadørrollen og om bookning af et ambassadøroplæg.

Velkommen til Psyk-Info Nordjylland. Vi er en enhed under Center for Recovery og Samskabelse der arbejder med information og afstigmatisering.  

Omdrejningspunktet i vores arbejde er personlig recovery med fokus på fem elementer, der ifølge forskning fungerer som byggesten til et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv. De fem elementer, der er alment menneskelige, og som tilsammen danner akronymet CHIME, fremgår af illustrationen nedenfor.

Vidensportalen for det sociale område finder du mere information om recovery og tilgange, der understøtter en recovery-orienteret praksis. Du kan også læse mere på psykiatriens hjemmeside her.