Tilbud til børn, unge og familier (Team Børn og Unge)

I Team Børn og Unge hjælper vi familier, hvor mor eller far har en psykisk sygdom. Det gør vi, fordi psykisk sygdom ikke kun påvirker den, der har en diagnose, men også de andre i familien.
Vi tilbyder familiesamtaler og samtalegrupper for børn og unge op til 18 år. Er der børn på under 6 år i familien, kan vi tilbyde vejledning og sparring til forældre og netværk, så de støttes i at tage godt vare på børnenes trivsel - i en tid, hvor psykisk sygdom fylder meget i familien