Velkommen hos Center for Pårørende

Psykisk sygdom rammer ikke kun den, der har en diagnose

I Center for Pårørende tilbyder vi samtaler og rådgivning til nære pårørende til en person, der har en psykiatrisk diagnose, og vi hjælper med at styrke dialogen, relationen og forståelsen mellem de pårørende og den person, der er syg. Vi har tilbud til børn, unge, voksne og familier - og de kan benyttes af jer, der aktuelt har kontakt til Psykiatrien, og også af andre, der har psykisk sygdom tæt inde på livet.

Info om COVID-19 fra Center for Pårørende

Kontakt os for at få et forløb hos os

Kontakt

Center for Pårørende

Telefon

97 64 37 89
Hverdage 8-12

Brandevej 5
9220 Aalborg Ø

Center for Pårørende har afløst Team Børn af Psykisk Syge

Psykiatrien i Region Nordjylland har i mange år haft et særligt tilbud om støtte til børn og unge, der vokser op i en familie, hvor mor eller far har en psykisk sygdom.
Tilbuddet har været kendt under navnet 'Team Børn af Psykisk Syge' - og det eksisterer endnu, dog nu som en integreret del af Center for Pårørende, der også har tilbud til voksne pårørende.