Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland har en veletableret forskningsenhed. Forskningsenheden er placeret i Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital - dør om dør med regionens behandlingstilbud til børn og unge.  

Forskningsenheden er optaget af forskning inden for et bredt område af børne- og ungdomspsykiatrien.  F.eks. undersøges, hvordan det går danske børne- og ungdomspsykiatriske patienter videre i livet, eller hvor arvelige de psykiske lidelser er (skizofreni, bipolar affektiv lidelse, angstlidelse m.v.), når der ses på tværs af generationer.

Generelt arbejdes der med disse områder:

  • Forskningsprojekter med nationale og internationale samarbejdspartnere
  • Projekter med medicin- og psykologistuderende
  • Undervisning

- samt generelt at stimulere, styrke og synliggøre forskningsindsatsen inden for børne- og ungdomspsykiatrien. 

Enheden ledes af professor Marlene B. Lauritsen. Den blev etableret af den internationalt anerkendte professor Hans-Christoph E. Steinhausen i 2008.