Hvad arbejder vi med at undersøge?

Eksempler på, hvad vi er i gang med at undersøge.

Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri

I forskningsprojektet Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri undersøges børne- og ungdomspsykiatriske udredningsforløb nærmere med henblik på at kortlægge og beskrive de henvisninger, der modtages i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover undersøges det, om forskellige systematiske diagnostiske interviews kan bidrage til at forbedre udredningsforløbene i børne- og ungdomspsykiatrien. De interviews, der undersøges, er Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, COMPuter version (K-SADS-COMP) og The Development and Well-being Assessment (DAWBA).

 

Registerforskning og epidemiologiske studier

I Danmark registreres sygdomsforløb, job, uddannelse, boligforhold m.v. i anonymiseret form, og sådanne registeroplysninger anvender vi til epidemiologiske studier. Vi laver bl.a. incidens-studier og studier af forløbet ved forskellige børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme som autisme, ADHD og spiseforstyrrelser.

Eksempler på, hvad vi er i gang med at undersøge: 

 

  • Hvordan går det danske børne- og ungdomspsykiatriske patienter senere i livet?
    -  Projekt Autcome: Forløb af autisme (se mere her

  • Madafhængighed og psykiske lidelser. Er der en sammenhæng? 

  • Kønshormoner hos børn og unge i behandling med antipsykotisk medicin

  • Børn i familier med psykiske lidelser

  • Udredning for ADHD og ASF i voksenpsykiatrien ved hjælp af DAWBA