Samarbejde og projekter

Koordineret samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og behandlingspsykiatri er omdrejningspunktet i mange patientforløb.

Det samlede patientforløb i fokus 

I Region Nordjylland er der en vision om, at alle patienter skal opleve, at deres forløb er sammenhængende - med gode overgange, høj sikkerhed og i det hele taget god kvalitet. I den forbindelse har Psykiatrien fokus på at udvikle og systematisere samarbejdet på tværs af sektorer - herunder at sikre bedre koordination og en mere tydelig ansvars- og opgavefordeling.