Enheden for Psykiatrisk Forskning

I Enheden for Psykiatrisk Forskning varetager vi forskning inden for forskellige områder af det psykiatriske felt. Desuden tilbyder vi støtte, vejledning og eventuelt forskningssamarbejde til medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Medarbejderne i enheden har forskellig faglig baggrund og erfaring - se en oversigt over, hvem vi er - bl.a. ph.d.-studerende, statistikere og administrative medarbejdere.

Foruden de  medarbejdere, der er direkte ansat i enheden, er der en række associerede medarbejdere, som varetager egen forskning samt yder vejledning til yngre kollegaer. 

Enheden ledes af professor i klinisk psykiatri, forskningschef Rasmus W. Licht.

 

Egne forskningsprojekter

Enheden initierer og udfører en bred vifte af forskningsprojekter indenfor hele det psykiatriske spektrum, blandt andet klassisk interventionsforskning i:

  • kliniske randomiserede undersøgelser
  • kohorte-undersøgelser
  • tværsnitsundersøgelser
  • registerbaserede undersøgelser.

 

Støtte og vejledning til forskning

Forskningsenheden yder støtte og vejledning i forbindelse med forskningsprojekter i hele regionen. 

Det kan blandt andet dreje sig om hjælp til følgende:

  • Projekttilrettelæggelse og design
  • Udarbejdelse af protokol
  • Statistik
  • Økonomi/fondsansøgninger
  • Lovgivingsmæssige krav til projekter.

Der er også mulighed for at trække på enhedens specifikke ekspertise indenfor sygeplejeforskning.

 

Undervisning og formidling

Enheden yder bistand ved planlægning og afholdelse af forskellige forskningsrelaterede arrangementer, (workshops, forelæsninger m.v).