Forskningsprogram - Madafhængighed, overvægt og psykisk sygdom

Forskningsprogrammet undersøger madafhængighed hos både børn, unge og voksne, med et særligt fokus på epidemiologi, ætiologi og psykometri.

Programbeskrivelse

Forskningsprogrammet har fokus på, hvordan psykisk sygdom og mental sundhed spiller sammen med overvægt og svær overvægt (og omvendt). Det overordnede formål er at undersøge, hvordan disse tilstande muligt interagerer og kan dele fælles risikofaktorer og ætiologiske mekanismer. Dette med et specifikt fokus på, hvordan madafhængighed af ultra-forarbejdede madvarer (”ultra-processed food addiction”), kan påvirke udviklingen og behandlingen af svær overvægt og mulige relaterede sygdomme, herunder potentielt både fysiske og psykiske sygdomme hos både børn og voksne.

Forskningsprogrammet har både fokus på epidemiologi, ætiologi samt psykometri.

Forskningsprogrammet forventes at kunne bidrage med ny og vigtig viden om alternative faktorer, som kan bidrage til svær overvægt og potentielt psykisk sygdom, så man i fremtiden kan sikre en mere individualiseret behandling, som er tilpasset det enkelte barn og voksne.

 

Programansvarlige

Programleder: Læge, ph.d. Christina Horsager Pedersen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien og Pædiatrisk Forskningsenhed, Klinik Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital

Professor, overlæge Marlene B. Lauritsen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien -  Aalborg Universitetshospital.

KontaktpersonChristina Horsager Pedersen

 

 

Vejlederfunktioner

Vejledning kan foregå på mange niveauer fra f.eks. medicin- og psykologistuderende herunder kandidatstuderende samt ph.d.-studerende.

 

Samarbejdspartnere

Internationale samarbejdspartnere:

Prof. Ashley N. Gearhardt, University of Michigan

Assistant prof. Erica M. LaFata Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, US

Samarbejdspartnere i Danmark:

Prof. overlæge, Søren Hagstrøm, Forskningsenheden Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital

Afd.læge, ph.d.-stud. Charlotte Nørkjær Eggertsen, Forskningsenheden Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital

Professor, overlæge Jens Meldgaard Bruun, Nationalt Center for Overvægt, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Professor, læge Søren Dinesen Østergaard, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Læge, ph.d. Pernille Kølbæk, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Lektor, Kiropraktor, ph.d. Henrik Lauridsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

 

Igangværende projekter

The Food Addiction, obesity and T2D in Denmark (FAT2DK) Project

Projektleder og kontaktperson for hele FAT2DK projektet: Læge ph.d. Christina Horsager Pedersen – Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri og Forskningsenheden Børn og Unge, Aalborg UH.

Øvrige deltagere: Jens Meldgaard Bruun, Søren Hagstrøm, Marlene B. Lauritsen, Ashley Gearhardt.

Projektbeskrivelse: FAT2DK projektet er finansieret af Lundbeckfonden og har som overordnet formål at undersøge mulige risikofaktorer og konsekvenser til madafhængighed. Desuden at undersøge, om madafhængighed er en hindring i behandlingen af svær overvægt, prædiabetes og T2D – og om psykisk sygdom evt. spiller en rolle i den forbindelse.

FAT2DK klinisk delprojekt

I dette FAT2DK-delstudie undersøges forekomsten af madafhængighed blandt børn og unge henvist til de hhv. kommunalt forankrede vægttabstilbud i Region Nordjylland og de hospitalsforankrede vægttabstilbud til svært overvægtige børn på børneafdelingerne i Aalborg og Hjørring (ViBUO). Desuden undersøges det, hvordan madafhængighed påvirker effekten af vægttabsinterventionen, og om der findes flere fysiske (herunder metaboliske) og psykiske komplikationer hos de børn, som også har madafhængighed.

Klinisk forankring i Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt (ViBUO) samt kommunalt forankrede vægttabstilbud til børn og unge i Region Nordjylland.

Øvrige deltagere: afd. læge Charlotte Nørkjær Eggertsen (udover ovennævnte)

Projektstatus: Inklusion påbegyndt i foråret 2023, inklusion forventes at løbe frem til 2025.

FAT2DK register-baseret delprojekter:

Retrospektive registerstudier baseret på FADK survey-kohorte, undersøger potentielle associerede (risiko) faktorer til madafhængighed:

 • Food Addiction in Adolescents: Potential early risk factors in mother and child – a combined survey and register-based study

  Øvrige deltagere: 
  læge Anna Jacobsen
  Projektstatus: afventer dataudtræk

 • Food addiction and the association with psychiatric morbidity in adults with overweight and obesity from a general population

  Øvrige deltagere
  : Søren Dinesen Østergaard, Jens Meldgaard Bruun, Marlene B. Lauritsen
  Projektstatus: manuskript under udarbejdelse

 • Food addiction and eating disorders – a descriptive study of overlaps and differences.

  Øvrige deltagere:
   Ashley Gearhardt
  Projektstatus: 
  analysefase pågår


 • Prospektivt registerstudie, 5 års follow-up på FADK survey-kohorte

  Formålet er at undersøge potentielle outcomes til madafhængighed herunder både fysiske, psykiske samt socioøkonomiske

  Projektstatus: Follow-up registerudtræk indhentes medio 2024

 

Food addiction Denmark (FADK)- kohorten, øvrige studier:

Projektleder og kontaktperson: Læge ph.d. Christina Horsager Pedersen – Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri og Forskningsenheden Børn- og Unge, Aalborg UH.

1) Undersøgelse af den strukturelle validitet af YFAS 2.0 vha. Rasch-modellen.

Øvrige deltagere: Søren Dinesen Østergaard, Pernille Kølbæk, Henrik Lauridsen

2) Madafhængighed i familier

Formålet med dette studie er at undersøge association mellem madafhængighed og andre relevante faktorer hos forældre og madafhængighed hos barnet.

Øvrige deltagere: Stud.med. Rikke Vindberg Boel

 

Udvalgte peer-reviewed publikationer fra afslutttede programprojekter

 • Horsager, C, Østergaard, S.D, Lauritsen, M.B. The Food Addiction Denmark (FADK) Project: A combined survey- and register-based study. Acta Neuropsychiatrica, 2019; 31, 325-336.

 • Horsager C, Færk E, Lauritsen MB, Østergaard SD. Validation of the Yale Food Addiction Scale 2.0 and estimation of the prevalence of food addiction in a random sample from the Danish general population. Clinical Nutrition 2020; 39,9: 2917-2928

 • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Østergaard, S.D., Lauritsen, M.B. Validation of the Dimensional Yale Food Addiction Scale for children 2.0 and estimation of the weighted food addiction score in a sample of adolescents from the general population. Eating and Weight Disorders – studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. 2021DOI: 10.1007/s40519-021-01113-8

 • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Lauritsen, M.B., Østergaard, S.D. Food addiction comorbid to mental disorders: A nationwide survey and register-based study. International Journal of Eating Disorders. 2021 Apr;54(4):545-560.

 • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Lauritsen, M.B., Østergaard, S.D. Food addiction comorbid to mental disorders in adolescents: A nationwide survey and register-based study", has been accepted for publication in Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity (2021) DOI: 10.1007/s40519-021-01212-6