Forskningsprogram - Madafhængighed, overvægt og psykisk sygdom

Forskningsprogrammet undersøger madafhængighed hos både børn, unge og voksne, med et særligt fokus på epidemiologi, ætiologi og psykometri.

Programbeskrivelse

Forskningsprogrammet undersøger madafhængighed hos både børn, unge og voksne, med et særligt fokus på epidemiologi, ætiologi og psykometri.

Overvægt og svær overvægt ses hos omkring 53% af voksne danskere, som er i øget risiko for at udvikle type 2-diabetes (T2D). Nyere studier har understreget, at overvægt og T2D kan have betydelige konsekvenser for mennesker med psykiske lidelser, og at kombinationen af psykisk sygdom, overvægt og T2D kan forværre prognosen for alle tre tilstande.

Studier har vist, at fastfood og anden forarbejdet mad er stærkt belønnende og kan have et afhængighedsskabende potentiale, som minder om det, der ses ved andre misbrugslidelser – kaldet madafhængighed. Madafhængighed er blevet undersøgt i et ph.d.-studie kaldet the Food Addiction Denmark (FADK) project, som udgår fra Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri. Projektet har vist, at madafhængighed, som ofte ses sammen med svær overvægt, er en hyppig tilstand hos mennesker med psykisk lidelse.

Et nyt projekt kaldet the Food Addiction, obesity, T2D Denmark (FAT2DK) project bygger videre på resultaterne fra FADK-projektet, og har til formål at undersøge om madafhængighed er en forhindring i behandlingen af svær overvægt, præ-diabetes og T2D – og om psykisk sygdom har indflydelse herpå.

 

Der udføres et longitudinelt epidemiologisk delstudie, hvor FADK-data kobles med sundhedsdata og socioøkonomiske oplysninger fra de danske registre. Hermed bliver det muligt at identificere potentielle risikofaktorer og konsekvenser associeret med madafhængighed herunder fysisk (T2D) og psykisk sygdom, samt om eksempelvis brugen af forskellige psykofarmaka har indflydelse herpå.

Derudover udføres et nyt klinisk forankret studie, som undersøger, hvorvidt madafhængighed og psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder har indflydelse på effekten af en standardiseret livsstilintervention hos børn og unge med overvægt og svær overvægt.

Projektets tværdiagnostiske tilgang giver en unik mulighed for at undersøge, hvordan madafhængighed indvirker på udviklingen af svær overvægt, prædiabetes og T2D – og dette på tværs af alder – fra barn til voksen. Hvis det viser sig, at madafhængighed er en forhindring i behandlingen af svær overvægt, vil det kunne pege på nye alternative muligheder for forebyggelse og behandling.

 

Programansvarlige

Ph.d., læge, Christina Horsager Pedersen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

 

Professor, overlæge, dr.med. Marlene Briciet Lauritsen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

 

Vejlederfunktioner

Vejledning kan foregå på mange niveauer fra f.eks. medicin- og psykologistuderende herunder kandidatstuderende samt ph.d.-studerende.

 

Samarbejdspartnere

Der er etableret en forskningsgruppe omkring FAT2DK projektet bestående af:

  • Professor, overlæge, ph.d. Søren Hagstrøm, Pædiatrisk forskningsenhed, Børne- og ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

  • Professor, overlæge, ph.d. Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus University, leder af Nationalt Center for Overvægt.

  • Associate professor, ph.d. Ashley N. Gearhardt, University of Michigan, udvikler af Yale Food Addiction Scale.

 

Igangværende projekter

 

Projektstatus: 

Ph.d.-afhandling ”Food addiction comorbid to mental disorder” forsvaret december 2020

 

Nyt projekt “The Food Addiction, obesity and T2D in Denmark (FAT2DK) Project planlagt med start i 2022.

Kontaktperson: Læge, ph.d. Christina Horsager Pedersen.

 

Udvalgte peer-reviewed publikationer fra afsluttede programprojekter

 

  • Horsager, C, Østergaard, S.D, Lauritsen, M.B. The Food Addiction Denmark (FADK) Project: A combined survey- and register-based study. Acta Neuropsychiatrica, 2019; 31, 325-336.

  • Horsager C, Færk E, Lauritsen MB, Østergaard SD. Validation of the Yale Food Addiction Scale 2.0 and estimation of the prevalence of food addiction in a random sample from the Danish general population. Clinical Nutrition 2020; 39,9: 2917-2928

  • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Østergaard, S.D., Lauritsen, M.B. Validation of the Dimensional Yale Food Addiction Scale for children 2.0 and estimation of the weighted food addiction score in a sample of adolescents from the general population. Eating and Weight Disorders – studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. 2021DOI: 10.1007/s40519-021-01113-8

  • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Lauritsen, M.B., Østergaard, S.D. Food addiction comorbid to mental disorders: A nationwide survey and register-based study. International Journal of Eating Disorders. 2021 Apr;54(4):545-560.

  • Horsager, C., Færk, E., Gearhardt A.N., Lauritsen, M.B., Østergaard, S.D. Food addiction comorbid to mental disorders in adolescents: A nationwide survey and register-based study", has been accepted for publication in Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity (2021) DOI: 10.1007/s40519-021-01212-6