Forskningsprogram i spiseforstyrrelser

Der gennemføres forskning i spiseforstyrrelser hos både børn, unge og voksne af begge køn.

Kort om programmet

En spiseforstyrrelse er en alvorlig psykiatrisk lidelse, der kan have store såvel somatiske som psykiske konsekvenser. På trods af at vi har opnået større evidens indenfor spiseforstyrrelsesområdet, så er der fortsat stort behov for yderligere viden. Formålet med programmet – der omfatter en række forskningsprojekter - er at styrke og samle forskningen indenfor spiseforstyrrelsesområdet i Region Nordjylland. Forskningsprojekterne omhandler spiseforstyrrelser hos både børn, unge og voksne af begge køn. Der er især tale om kliniske forskningsprojekter, herunder longitudinelle studier, men der udføres også survey-undersøgelser og enkelte registerstudier.

 

Programansvarlig

Gry Kjærsdam Telléus er psykolog (aut.) og har lang klinisk erfaring med udredning og behandling af patienter med en spiseforstyrrelse. Gry er seniorforsker i Enhed for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital og lektor i klinisk psykologi ved Institut for kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Desuden er Gry president-elect i Academy For Eating Disorders, der er den ledende sammenslutning af spiseforstyrrelsesspecialister i verden. Gry sidder desuden i bestyrelsen for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser. Gry leder forskningsprogrammet i spiseforstyrrelser og er ligeledes projektleder på en rækker forskellige forskningsprojekter om spiseforstyrrelser, både nationalt og internationalt. Gry har været udpeget som medlem af flere arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen vedrørende udarbejdelse af retningslinjer for udredning og behandling af spiseforstyrrelser.

Vejlederfunktioner

Vejledning på flere niveauer, inklusive ph.d.-niveau, og i alle projektfaser fra ide til manuskriptfase.

Samarbejdspartnere

Professor Kate Tchanturia, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London, UK
Professor Nadia Micali, Head of Research, Eating Disorders research unit, Mental Health Services of the Capital Region, Denmark
Senior Researcher Unna Danner, Altrecht Eating Disorders Rintveld, Altrecht GGZ, Netherlands
Seniorforsker Loa Clausen, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Danmark
Professor Cristina Segura-Garcia, Department of Medical and Surgical Sciences, University Magna Graecia, Catanzaro, Italy
Professor René Klinkby Støving, Odense Universitetshospital, Danmark
Professor Kristin M. von Ranson, Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Calgary, Canada
Seniorforsker Alexandra Dingemans, Rivierduinen Eating Disorders Ursula, Leiden, The Netherlands
Professor Annemarie van Elburg, kinder- & jeugdpsychiater, hoogleraar Klin. Psychopathologie, Fac. Soc. Wetenschappen, Dept Klin Psychologie; Utrecht, Netherlands
Associate Professor Rachel Bachner-Melman, Ruppin Academic Center and Hebrew University of Jerusalem, Israel

Igangværende projekter

Seksårs follow-up på kognitive funktioner hos patienter, der som børn/unge er debuteret med anorexia nervosa

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Projektbeskrivelse: Projektet er et longitudinelt studie af udviklingen i de kognitive funktioner hos patienter, der som børn eller unge er diagnosticeret med anorexia nervosa.
Projektstatus: Publikationsfase.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. 
Publikationsstatus: Under udarbejdelse.

Somatisk profil ved spiseforstyrrelser

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Øvrige deltagere: Patrick Schmidt og Søren Hagstrøm
Projektbeskrivelse: Studiet omfatter en undersøgelse af den somatiske profil hos patienter med spiseforstyrrelse.
Projektstatus: Publikationsfase.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital.  
Publikationsstatus: Under udarbejdelse.

Traume og spiseforstyrrelser

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Øvrige deltagere: Kirstine Franciska Nielsen og Michelle Angelica Lind Kaptain
Projektbeskrivelse:
 Studiet omfatter en undersøgelse af traumatiske oplevelser blandt patienter med en spiseforstyrrelse.
Projektstatus: Publikationsfase.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital.  
Publikationsstatus: Under udarbejdelse.

Cognitive Remidiation Therapy i gruppe til patienter med anorexia nervosa

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Øvrige deltagere: Anne Line V. Rasmussen og Rikke Jørgensen
Projektbeskrivelse: Studiets formål er at undersøge, hvilken effekt Cognitive Remidiation Therapy (CRT) har på den kognitive fleksibilitet hos patienter med anorexia nervosa. 
Projektstatus: Publikationsfase.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. 
Publikationsstatus: Under udarbejdelse.

Spiseforstyrrelser i gruppen af transkønnede

Projektleder og kontaktperson: Ph.d.-studerende, psykolog Sofie Martine Rasmussen
Øvrige deltagere: Gry Kjærsdam Telléus
Projektbeskrivelse: Projektet er todelt og består dels af et registerstudie og dels af et klinisk forskningsprojekt.
Projektstatus: Publikationsfase
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. 

Publikationsstatus: Projektfase.

Kommende projekter

Cognitive Remidiation Therapy i gruppe til patienter med anorexia nervosa

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Øvrige deltagere: Kate Tchanturia, Nadia Micali, Anne Bryde Christensen og Rikke Jørgensen

Projektbeskrivelse: Studiets formål er at undersøge, hvilken effekt Cognitive Remidiation Therapy (CRT) har på den kognitive fleksibilitet hos patienter med anorexia nervosa. 
Projektstatus: Projektfase.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. 
Publikationsstatus: Projektfase.

Profiler af Dynamikker i BED (PRODY-BED)

Projektleder og kontaktperson: Seniorforsker, lektor, ph.d., cand.psych. Gry Kjærsdam Telléus
Øvrige deltagere: Loa Clausen (PI)

Projektbeskrivelse: Studiets formål er at undersøge, om det er muligt at definere undertyper af BED ud fra, i hvilken grad det er uhensigtsmæssig spiseadfærd, følelser, attentions-bias, eller vanskeligheder ift. impulsstyring og planlægning, der driver BED'en samt om sådanne undertyper af BED har betydning for graden af symptombedring efter behandling.

Projektstatus: Dataindsamling.
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. 
Publikationsstatus: Projektfase.

Peer reviewed publikationer udgået fra programmet

Samodova, D, Hoel, A, Hansen, T.H, Clausen, L, Kjaersdam Telléus, G, Marti, H-P, Pedersen, O, Støving, R.K, Deshmukh, A.S. Plasma proteome profiling reveals metabolic and immunologic differences between anorexia nervosa subtypes. METABOLISM. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155760

Kjaersdam Telléus, G, Simonsen, C.B, Jakobsen, A.G, Dalgaard, M.K, Rasmussen, S.M, and Nilssom, K.K. A multifaceted approach to assessment of mentalization: The mentalization profile in patients with eating disorders. Nordic Journal of Psychiatry. 2023. DOI -10.1080/08039488.2023.2291177.

Graungaard, S, Christensen, T.L, Søndergaard, L.N, and Kjaersdam Telléus, G. Prevalence of eating disorder symptomatology among outpatients referred to health promotion from somatic hospital departments. BMC Psychiatry. 2023. DOI 10.1186/s12888-023-05331-5.

Rasmussen, S.M, Dalgaard, M.K. Roloff, M, Pinholt, M, Skrubbeltrang, C, Clausen, L, and Kjaersdam Telléus, G. Eating disorder symptomatology among transgender individuals: a systematic review and meta-analysis. J Eat Disord 11, 84 (2023). https://doi.org/10.1186/s40337-023-00806-y.

Fan, Y, Stoving, R, Ibraim, S.B, Hyotylainen, T, Thirion, F, Arora, T, Lyu, L, Stankevic, E, Hansen, T.H, Dechelotte, P, Sinioja, T, Ragnarsdottir, O, Pons, N, Galleron, N, Quinquis, B, Levenez, F, Roume, H, Falony, G, Vieira-Silva, S, Raes, J, Clausen, L, Kjaersdam Telleus, G, Backhed, F, Oresic, M, Dusko Ehrlich, S.D, and Pedersen, O. The gut microbiota contributes to the pathogenesis of anorexia nervosa in humans and mice. Nat Microbiol 8, 787–802, 2023. https://doi.org/10.1038/s41564-023-01355-5.

Kjaersdam Telléus, G, Lauritsen, M.B, and Rodrigo-Domingo, M. Prevalence of various traumatic events including sexual trauma in a clinical sample of patients with an eating disorder. Frontiers in psychology. 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.687452.

Simonsen C.B, Jakobsen A.G, Grøntved S, Kjaersdam Telléus G. The mentalization profile in patients with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. Nord J Psychiatry. 2020. doi: 10.1080/08039488.2019.1707869.

Bentz M, Jepsen JRM, Kjaersdam Telléus G, Moslet U, Pedersen T, Bulik C.M, Plessen K.J. Neurocognitive functions and social functioning in young females with recent-onset anorexia nervosa and recovered individuals. J Eat Disord. 2017. https://doi.org/10.1186/s40337-017-0137-3

Kjaersdam Telléus G, Fagerlund B, Jepsen J.R, Bentz M, Christiansen E, Valentin J.B, Thomsen P.H. Are Weight Status and Cognition Associated? An Examination of Cognitive Development in Children and Adolescents with Anorexia Nervosa 1 Year after First Hospitalisation. Eur Eat Disord Rev. 2016. https://doi.org/10.1002/erv.2445.

Kjaersdam Telléus, G. The utility of psychiatric diagnosis: Diagnostic classifications in clinical practice and research in relation to eating disorders. Academic Quarter - Journal of research from the humanities. 2016. https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i14.2703.

Kjaersdam Telléus G, Jepsen J.R, Bentz M, Christiansen E, Jensen S.O, Fagerlund B, Thomsen P.H. Cognitive profile of children and adolescents with anorexia nervosa. Eur Eat Disord Rev. 2015. https://doi.org/10.1002/erv.2337. 

Kjaersdam Telléus G. Kognitiv profil hos børn og unge med anorexia nervosa. BestPractice. Nr. 29 - maj 2015.

Eriksen SA, Prietzel H, Ibsen JR, Lauritsen MB, Vestergaard P, Telléus GK. Bone and vitamin D status in patients with anorexia nervosa. Dan Med J. 2014; 61(11): A4940. Corpus ID: 15625011