Forskningsprogram - psykoser hos børn og unge

Forskningsprogrammet inkluderer forskning inden for psykose-området hos børn og unge. Det drejer sig især om klinisk forskning, men der er også tale om register-baserede studier og spørgeskemaundersøgelser.

Programbeskrivelse

Forskningsprogrammet inkluderer forskning inden for psykose-området hos børn og unge <18 år. 

 

Programansvarlige

Professor, overlæge, dr.med. Marlene Briciet Lauritsen. Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital.

Overlæge, lektor, ph.d., Ulla Schierup Nielsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Amb. for Børne- og Ungdomspsykiatri og Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital.

 

Vejlederfunktioner

Vejledning kan foregå på mange niveauer fra f.eks. medicin- og psykologistuderende over kandidatstuderende til ph.d.-studerende.

 

Samarbejdspartnere

Professor, Anne Katrine Pagsberg, København

Professor, Marianne Skovsager Andersen, Odense

Afdelingslæge, ph.d., Karen Hansen Kallesøe, Aarhus

Specialpsykolog, lektor, ph.d., Vibeke Fuglsang Bliksted, Odense

Specialpsykolog, lektor, ph.d., Ditte Lammers Vernal, Aalborg

 

Igangværende projekter

Prolaktin og kønshormoner hos børn og unge i behandling med antipsykotisk medicin

Projektleder: Læge, ph.d.-stud. Morten Bækgaard Thorsen og afdelingslæge, ph.d., seniorforsker Ulla Schierup Nielsen
Kontaktperson: Morten Bækgaard Thorsen

Øvrige deltagere og vejledere: Professor Marlene Briciet Lauritsen, professor Anne Katrine Pagsberg, professor Marianne Skovsager Andersen, afdelingslæge Karen Hansen Kallesøe, læge Louise Berthram Bay

Projektbeskrivelse: I dette tværregionale projekt undersøges hyppigheden og konsekvensen af forhøjet prolaktin hos børn og unge i behandling med antipsykotisk medicin. Fokus er på sammenhænge mellem forhøjet prolaktin og kønshormoner, vækst, pubertetsudvikling og bivirkninger. Patienter inkluderes fra Region Nordjylland, Region Midt og Region Hovedstaden.

ProjektstatusDataindsamling er afsluttet pr. 1. november 2023. Dataanalyse og artikelskrivning pågår. Ph.d.-afhandling forventes afleveret oktober 2024.

 

CHYP: Challenge-Young Pilot

Projektledere: Ditte Lammers Vernal (sponsor) og Ulla Schierup Nielsen (PI)

Kontaktperson i børne- og ungdomspsykiatrien: Ulla Schierup Nielsen

Øvrige deltagere og vejledere: Professor Marlene Briciet Lauritsen, psykolog Anette Qvist Poulsen (terapi), psykolog Anette Krusborg (rating), Lisbeth Jørgensen (adaptation af manual),

Projektbeskrivelse: 12 patienter i alderen 12-17 år med psykose indgår i virtuelt assisteret psykoterapiforløb mod stemmehøring. Der er tale om et pilotstudie, hvor indsamlede data og erfaringer vil danne grundlag for design af et senere nationalt randomiseret trial. Patienter inkluderes fra ambulatorierne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.

Projektstatus: Protokol sendt til VMK, afventer tilladelse. Parallelt med pilotstudiet pågår design og finansiering af det nationale RCT, som vil blive beskrevet separat

 

Mortality rates in early vs. adult onset in patients diagnosed with schizophrenia, bi-polar disorder and depression

Projektleder: Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal og professor René Ernst Nielsen
Kontaktperson: Ditte Lammers Vernal, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital
Øvrige deltagere: Simon Grøntved og professor Marlene Briciet Lauritsen

Projektbeskrivelse: Projektet søger at undersøge, hvorvidt patienter med tidlig debut af alvorlig sindslidelse har en højere standardiseret mortalitetsratio sammenlignet med patienter med debut i voksenalderen. Der tages udgangspunkt i skizofreni, bipolar sindslidelse og depression, og outcome-mål er dels alle typer af dødsfald, dels unaturlig død.

Projektstatus: Skrivefasen.


Clozapine Treatment in Children and Adolescents with Schizophrenia

Projektleder: Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal
Kontaktperson: Ditte Lammers Vernal, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital
Øvrige deltagere: Marlene Briciet Lauritsen, Søren Kjærgaard Boldsen, Christoph Correll, Jimmi Nielsen, Celso Arango & René Ernst Nielsen

Projektbeskrivelse: Clozapin er et ældre antipsykotikum, som bruges ved patienter, der er behandlingsresistente på øvrige præparater. Studierne inden for dette delprojekt er registerstudier, hvor vi dels vil undersøge, hvor mange børn og unge, der initieres i Clozapin-behandling, samt hvornår i forløbet dette sker. Vi vil derudover se på behandlingens effektivitet ved at lave et mirror-imaging studie, hvor patienterne sammenlignes med sig selv før/efter Clozapin-initiering. Vi påtænker endvidere at sammenligne behandlingsmønstre hos børn og unge vs. voksne i Clozapin-behandling.

Projektstatus: Analysefase.

 

Fremtidige projekter

Get ready for interaction

Projektleder: Specialpsykolog, lektor, ph.d., Vibeke Fuglsang Bliksted.

Kontaktperson, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aalborg: Ulla Schierup Nielsen

Øvrige projektdeltagere: Projektet er tværregionalt og inkluderer også patienter fra Region Midt samt voksenpsykiatrisk OPUS, og der deltager medarbejder fra disse sites. I projektgruppen indgår også specialpsykolog, ph.d., lektor Ditte Lammers Vernal, psykolog, ph.d. Arndis Simonsen, professor Birgitte Fagerlund, associate professor Frances Dark (Australien) og associate professor David L. Roberts (USA)

Projektbeskrivelse: Skizofreni-patienter i alderen 14-30 år fra børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i Nordjylland deltager i et RCT-studie, hvor SCIT (socialkognitiv interaktionstræning) undersøges over for standardbehandling. Projektet er tværregionalt og inkluderer også patienter fra Region Midt.

Projektstatus: Rekruttering forventes at gå i gang primo 2025.

 

Udvalgte peer-reviewed publikationer fra forskningsprogrammet