Forskningsprogram i musikterapi

Fokus på at undersøge musikterapiens behandlingseffekt og de forandringsprocesser der affødes af musikterapibehandling inden for specifikke diagnoser og symptomer. Forskningen er i høj grad integreret i den kliniske behandling.

Forskningsprogrammet i musikterapi

Forskningsprogrammet i Musikterapi blev påbegyndt 1.1.2016. Forskningen retter sig mod effekt og forandringsprocesser i musikterapi med forskellige målgrupper inden for psykiatrien. Programmet fokuserer på klinisk forskning, herunder musikterapiens effekt og forandringsprocesser affødt af musikterapibehandling i forhold til bestemte diagnoser eller specifikke symptomer. Der indgår også nationale registerprojekter. Deltagere i forsøg rekrutteres fra forskellige settings.

Afsluttede projekter

Publikationer (udvalgte)