Månedens forskningsartikel marts 2020

I denne måneds forskningsartikel skriver specialpsykolog og ph.d. Ditte Lammers Vernal om et nyt screeningsværktøj, der kan bruges til at vurdere prodromalsymptomer for bipolar sindslidelse

Bipolar sindslidelse diagnosticeres ofte først en del år efter debut af symptomer. Fra retrospektive studier ved vi, at mange patienter med bipolar sindslidelse oplever en række symptomer, før de fuldt ud opfylder de diagnostiske kriterier1, og en del er senere i deres forløb i stand til at mærke optræk til nye episoder, bl.a. baseret på ændringer i søvn, energi eller humør2. Tidlig identifikation er forbundet med bedre prognose3, 4, men der mangler standard metoder til dette.

 

I USA er ”Bipolar Prodrome Symptom Interview and Scale-Full Prospective” (BPSS-FP)5 udviklet og valideret, men dette er ressourcekrævende, da det er et kliniker-administreret interview. Derfor er det nu blevet videreudviklet og valideret som selvrapporteringsskema, ””Bipolar Prodrome Symptom Scale – Abbreviated Screen” (BPSS-AS-P)6.

I studiet, der præsenteres i månedens artikel, blev selvrapporteringsskemaet afprøvet med deltagelse af 134 unge mellem 12 – 18 år i, alle med affektive eller psykotiske lidelser. De udfyldte selvrapporteringsskemaet før en række diagnostiske og kliniske interviews. Selvrapporteringsskemaet BPSS-AS-P havde høj reliabilitet (Cronbach’s alpha=0.94) og korrelerede med det interviewbaserede BPSS-FP (r=0.55). Derudover havde selvrapporteringsskemaet en god diskriminant validitet, idet der ikke var overlap til nogen af skalaerne fra BPRS, der måler psykotiske symptomer (rs = −0.09–0.18; ps = 0.072–0.667).

 

Studiet er et tværsnitsstudie og begrænset til deltagere, der selv var hjælpsøgende og opfyldte kriterier for affektive lidelser eller psykose6. Det vil være hensigtsmæssigt at afprøve instrumentet i en større gruppe unge i den almene befolkning med henblik på at undersøge potentialet for at identificere de personer, der har behov for yderligere udredning med henblik på tidligere opsporing.

Psykolog, ph.d Ditte Lammers Vernal og  læge, ph.d. Mathilde Frahm Laursen ved Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital er aktuelt i gang med at oversætte selvrapporteringsskemaet til dansk i samarbejde med bl.a. Christoph Correll, der har udarbejdet originalversionen.

 

Månedens forskningsartikel:  

Van Meter A, Guinart D… Vernal DL … Correll CU: Bipolar Prodrome Symptom Scale - Abbreviated Screen for Patients: Description and validation. Journal of Affective Disorders. 2019;249: 357-365

 

Referencer

 1. Correll CU, Hauser M, Penzner … Cornblatt: Type and duration of subsyndromal symptoms in youth with bipolar I disorder prior to their first manic episode. Bipolar Disord., 2014; 16 (5).

   

 2. Jackson A, Cavanagh J, Scott, J: A systematic review of manic and depressive prodromes. J. Affect. Disord., 2003; 74 (3), 209–217.

   

 3. Berk M, Hallam K ... McGorry PD: Early intervention in bipolar disorders: opportunities and pitfalls. Med. J. Aust., 2007; 187 (7 Suppl), S11–S14.

   

 4. Elanjithara TE, Frangou S, McGuire P: Treatment of the early stages of bipolar disorder. Adv. Psychiatr. Treat., 2011; 17 (4), 283–291.

   

 5. Correll CU, Olvet DM … Cornblatt BA: The Bipolar Prodrome Symptom Interview and Scale–Prospective (BPSS-P): description and validation in a psychiatric sample and healthy controls. Bipolar Disord. 2014; 16 (5), 505–522.

 6. Van Meter A, Guinart D… Vernal DL … Correll CU: Bipolar Prodrome Symptom Scale - Abbreviated Screen for Patients: Description and validation. Journal of Affective Disorders. 2019;249: 357-365.