Månedens forskningsartikel

Maj måneds forskningsartikel er et publiceret studie fra Forskningsprogrammet i Early Onset Schizophrenia. Studiet undersøger, om patienter under 18 år med skizofreni blev diagnosticeret korrekt.

Læs mere om forskningsprogram i skizofreni hos børn og unge

Skizofreni starter ofte i tidlig voksenalder, kun 5-10% af skizofreni-lidelser diagnosticeres før 18 års alderen1,2. Der eksisterer kun lidt forskning om validiteten af skizofreni-diagnosen hos børn og unge, altså om diagnosen vurderes at være korrekt stillet. Et amerikansk studie har påvist, at selv eksperter ofte har brug for en observationsindlæggelse for at kunne stille en skizofreni-diagnose hos børn under 13 år3, og et svensk studie har undersøgt validitet af skizofreni hos 10-22 årige og vurderede 86% af diagnoserne til at være korrekt identificerede inden for DSM-IVs skizofreni- syndrom (inkl. skizofreni, skizo-affektiv sindslidelse og skizofreniform lidelse)4.

I et nyligt udgivet studie, “Validation study of the early onset schizophrenia diagnosis in the Danish Psychiatric Central Research Register” 5 undersøgte forskerne validiteten i Danmark via journalmateriale. Fra det danske psykiatriske central register blev patienter diagnosticeret med skizofreni før 18 års alderen i perioden 1994 til 2009 identificeret. I alt blev udvalgt 200 patienter.

Det var muligt at genfinde 178 journaler (20% af alle børn og unge diagnosticeret med skizofreni i perioden). Herefter blev relevante uddrag af hver journal scoret af to klinikere med erfaring i psykoser hos børn og unge; én specialpsykolog og én speciallæge.

Flertallet (94%) havde haft en snigende, gradvis symptomdebut og næsten alle (97%) havde funktionsnedsættelse.

I forhold til validitet af diagnoser var der 11% fejlregistreringer, hvor diagnosen i registret ikke stemte overens med journalen, oftest når der havde været en mistanke om skizofreni, som så ikke var blevet bekræftet. Efter fejlregistreringerne var fratrukket, blev 84% af de kliniske skizofreni-diagnoser vurderet som korrekte og 92% som inden for det skizofreniforme spektrum. Diagnoser stillet under indlæggelse blev hyppigere vurderet korrekte end diagnoser fra ambulatorierne.

Det konkluderes, at skizofreni hos børn og unge er vanskeligt at diagnosticere. Hovedparten har snigende debut og mange negative symptomer, hvilket kan gøre det sværere at skelne mellem skizofreni, autisme og affektive lidelser. Børn og unges psykotiske symptomer er ofte vage, og vrangforestillinger er sjældent uddybede og kan være svære at skelne fra en livlig fantasi. Derudover vil de fleste klinikere ikke have stor erfaring inden for dette område, fordi lidelsen er sjælden. I tvivlstilfælde anbefales at inddrage observationer under indlæggelse.

 

Validation study of the early onset schizophrenia diagnosis in the Danish Psychiatric Central Research Register. Vernal DL, Stenstrøm AD, Staal N, et al. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27(8).

 

Referencer

  1. Cannon M, Jones P, Huttunen MO, et al. School performance in Finnish children and later development of schizophrenia: a population-based longitudinal study. Arch Gen Psychiatry.1999;56(5):457-463
  2. Rabinowitz J, Levine SZ, Hafner H. A population based elaboration of the role of age of onset on the course of schizophrenia. Schizophr Res. 2006;88(1-3):96-101. doi:S0920-9964(06)00320-3 [pii]
  3. Driver DI, Gogtay N, Rapoport JL. Childhood onset schizophrenia and early onset schizophrenia spectrum disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2013;22(4):539-555. doi:10.1016/j.chc.2013.04.001 [doi]
  4. Dalman C, Broms J, Cullberg J, Allebeck P. Young cases of schizophrenia identified in a national inpatient register--are the diagnoses valid? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002;37(11):527-531. doi:10.1007/s00127-002-0582-3 [doi]
  5. Vernal DL, Stenstrøm AD, Staal N, et al. Validation study of the early onset schizophrenia diagnosis in the Danish Psychiatric Central Research Register. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27(8). doi:10.1007/s00787-017-1102-z