Psykiatrien i Thy-Mors

Patienter, der bor i Thy og på Mors, kan i mange tilfælde blive undersøgt og behandlet i lokalområdet. Der er mulighed for ambulant behandling i Thisted og Nykøbing Mors. Ved behov for indlæggelse benyttes primært Sengeafsnit N8 i Thisted (åbent afsnit). 

Om Psykiatrien i Thy-Mors