Psykiatrien i Frederikshavn

I Almenpsykiatrisk Afdeling, Frederikshavn har vi et ambulatorium og et sengeafsnit.