Sengeafsnit N8, Thy-Mors

I Sengeafsnit N8, Thy-Mors udreder og behandler vi forskellige psykiske lidelser, fx depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Indgang til Sengeafsnit N8