Sengeafsnit N7 - Frederikshavn

I Sengeafsnit N7, Frederikshavn undersøger og behandler vi forskellige psykiske lidelser, fx depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Indgang til Sengeafsnit N7