Månedens forskningsartikel

Månedens forskningsartikel præsenterer resultaterne fra et studie af Kate Tchanturia (professor ved Department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, Psychology og Neuroscience på King’s College London) og kolleger af 145 voksne patienter med anorexia nervosa (AN). Formålet med studiet var at undersøge, hvordan Cognitive Remediation Therapy (CRT) påvirker de neurokognitive funktioner.

Artiklen fra forskningsgruppen fokuserer på patienter med anorexia nervosa, en lidelse der er kendetegnet ved lav vægt, forvrænget kropsopfattelse og fedtfobisk, restriktiv spiseadfærd. Ved lidelsen ses endvidere deficits i de kognitive funktioner central coherence (evnen til at skabe sammenhæng) og set-shifting (evnen til at skifte mellem opgaver), og disse deficits menes at bidrage til opretholdelsen af den forstyrrede spisning.

 

I artiklen bliver individuel CRT, som add on til den sædvanlige behandling til patienter med AN, afprøvet, og behandlingens effekt på de kognitive funktioner undersøgt. De kognitive funktioner, der bl.a. blev undersøgt med Rey-Osterrieth Complex Figure og Brixton samt selvrapporterede fleksibilitetsmål, blev vurderet ved baseline og ved afslutning af behandlingen. Resultaterne fra studiet viser en signifikant forbedring af begge kognitive funktioner (central coherence og set-shifting) efter CRT. Disse fund peger på, at CRT kan være en effektiv intervention rettet mod kognitive vanskeligheder, der ses ved AN, og at behandlingsmetoden med fordel kan anvendes som add on til den almindelige AN-behandling.

 

Impact of Cognitive Remediation Therapy on Neurocognitive Processing in Anorexia Nervosa (Leppanen, Adamson & Tchanturia, 2018) - Cognitive Remediation Therapys effekt på de kognitive funktioner hos patienter med anorexia nervosa

Kate Tchanturia er involveret i flere forskningsprojekter ved Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital. Leder af programmet i Spiseforstyrrelse Gry Kjærsdam Telléus og Kate Tchanturia er aktuelt ved at publicere resultaterne fra et behandlingsstudie af cognitive remediation therapy (CRT) som gruppebehandling til patienter med anorexia nervosa og er ligeledes ved at sætte et større RCT-studie op inden for samme emne.

Læs mere om programmet i Spiseforstyrrelser her