Forskningsprogram - Bedre Børne- & Ungdomspsykiatri

Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri er et kliniknært forskningsprogram, der har til formål at undersøge og evaluere de kliniske processer omkring udredning, diagnosticering og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

Programbeskrivelse

Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri er et kliniknært forskningsprogram, tilknyttet Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, der har til formål at undersøge og evaluere de kliniske processer omkring udredning, diagnosticering og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Der pågår et stort arbejde med at udvikle og afprøve diagnostiske instrumenter såsom KSADS-COMP (Kids Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Computer) og DAWBA (Development And Well-Being Assessment).

Der forskes i effekten af indførelse af validerede psykometriske instrumenter i rutinemæssig klinisk udredning og behandling, samt i det tværsektorielle samarbejde med primærsektoren.

Forskningen vil ligeledes have fokus på at undersøge og evaluere patienter og sundhedsprofessionelles oplevelser i forhold til indførelse af nye evidensbaserede metoder i udredningen og behandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Programansvarlige

Professor dr.med. Marlene Briciet Lauritsen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital
Specialpsykolog, post.doc. ph.d. Gry Kjærsdam Telléus, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital

 

Vejlederfunktioner

Vejledning kan foregå på mange niveauer fra f.eks. medicin- og psykologistuderende over kandidatstuderende til ph.d.-studerende.

 

Samarbejdspartnere

Internationale samarbejdspartnere:

 • Center for Telepsychology, Madison, Wisconsin, USA

 • Youth in Mind, King’s College London

Samarbejdspartnere i Danmark:

 • Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aalborg

 • Klinisk professor, overlæge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask, Institut for Klinisk Medicin,>Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings forskningsafsnit, Skejby, Aarhus Universitetshospital

 • Professor, ph.d., praktiserende læge Janus Laust Thomsen, Forskningsenheden for almen praksis, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

 • NordKAP,>Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland, Aalborg.

 

Igangværende projekter

Veje ind i børne- og ungdomspsykiatrien

Projektleder: Anna Sofie Kjærgaard Hansen, 1. reservelæge, ph.d.
Kontaktperson: Anna Sofie Kjærgaard Hansen, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital

Projektbeskrivelse:Ph.d.-projektet er et klinisk studie og består af et deskriptivt observationelt studie til afdækning af henviste børn og unges vej ind i børne- og ungdomspsykiatrien samt et randomiseret kontrolleret studie, der skal undersøge om anvendelse af et elektronisk diagnostisk selvrapporteringsspørgeskema The Development and Well-being Assessment (DAWBA) fører til mere korrekt visitering til udredning og behandling. Studiet inkluderer børn i alderen 6-17,9 år, der henvises til udredning og/eller behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.

Formål:

 1. At undersøge, hvilke faktorer der fører til, at børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrien, herunder hvilken indsats, der har været forud for henvisningen.

 2. At undersøge, om der kan identificeres medvirkende faktorer til, at børn og unge med væsentlig psyko- patologi afvises i visitationen til børne- og ungdomspsykiatrien.

 3. At undersøge, om systematisk brug af DAWBA forud for visitering til udredning og behandling fører til mere korrekt vurdering af børn/unge, der henvises til børne- og ungdomspsykiatrien.

Projektstatus: Projektet er afsluttet med ph.d.-afhandling. Dataindsamling er afsluttet, og analyser og artikelskrivning er pågående.

 

Systematisk undersøgelse for psykiatriske lidelser hos børn og unge i børne- og ungdomspsykiatrien - et randomiseret forløbsstudie

Projektleder: Marlene Briciet Lauritsen og Gry Kjærsdam Telléus
Kontaktperson: Marlene Briciet Lauritsen, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital
Øvrige deltagere: Anna Sofie Kjærgaard Hansen, Christina Mohr Jensen

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge om indførelsen af udredningsredskabet The Development and Well-being Assessment (DAWBA) i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland kan føre til hurtigere og mere korrekt udredning og diagnosticering af børn og unge.

Herunder at undersøge:

 • Kan systematisk undersøgelse for psykopatologi optimere den børne- og ungdomspsykiatriske udredning sammenlignet med almindelig udredning?

 • I hvilket omfang er der overensstemmelse, fastslået ved KSADS-COMP, mellem diagnoser (inkl. komorbiditet) stillet ved hjælp af DAWBA sammenlignet med udredning uden?

 • Er der forskel i udredningsprocessen, målt ved længde af udredningsforløb og total antal patientkontakter til børne- og ungdomspsykiatrien, afhængig af om DAWBA indgår sammenlignet med udredning uden DAWBA?

 • Vil der ved follow-up (1-1½ år) være forskel på, hvor mange komorbide psykiatriske lidelser der er diagnosticeret, og hvornår evt. komorbiditet er konstateret?
Projektstatus: Dataindsamling er afsluttet, og analyser og artikelskrivning er pågående.

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.

 

Fremtidige projekter

 • Patient- og behandlerperspektiv på anvendelsen af strukturerede diagnostiske interviews i ambulant udredning i børne- og ungdomspsykiatrien samt i almen praksis.

 

Udvalgte peer-reviewed publikationer fra afsluttede programprojekter

 • Hansen A.S., Christoffersen CH, Kjærsdam Telléus G, Mohr-Jensen C, Lauritsen MB. Referral patterns to outpatient child and adolescent mental health services and factors associated with referrals being rejected. A cross-sectional observational study. BMC Health Services Research 2021; 8;21(1):1063.
 • Hansen A.S., Telléus, G.K., Lauritsen M.B. Changes in referral patterns to outpatient child and adolescent psychiatric services from 2005-2018 Nordic Journal of Psychiatry 2021; 75(6): 437-446.
 • Hansen A.S., Telléus, G.K., Mohr-Jensen, C, Lauritsen M.B. Parent-perceived barriers to accessing services for their child’s mental health problems.>Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2021; 15(1): 4.

 • Hansen A.S., Telléus, G.K., Færk, E., Mohr-Jensen, C, Lauritsen M.B. Help-seeking pathways prior to referral to outpatient child and adolescent mental health services. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2021; 26(2): 569–585.