Henvisning og visitation

Information til praktiserende læger og andre, der ønsker information og vejledning om, hvordan de skal visitere og henvise til psykiatrisk udredning og behandling.

Sådan visiterer og henviser du