Central Visitation

Alle ikke-akutte henvisninger skal sendes til Psykiatriens Centrale Visitation i Aalborg.

Hvem kan henvise?

Følgende kan fremsende henvisninger til Central Visitation:

  • Læger i almen praksis
  • Praktiserende speciallæger i psykiatri
  • Læger på somatiske hospitaler

Desuden kan kommunerne (relevant myndighed eller PPR) fremsende henvisninger vedrørende børn og unge.

 

Hvilke informationer skal henvisningen indeholde?

Det sparer tid, når henvisningen fra start indeholder alle relevante oplysninger. Henviser kontaktes af en medarbejder fra Central Visitation, hvis der er oplysninger, der mangler.

Se tjeklister for, hvilke oplysninger, henvisninger skal indeholde:

Når Central Visitation har vurderet en henvisning, sendes den - hvis det er relevant - videre til det relevante ambulatorium i voksenpsykiatrien eller børne- og ungdomspsykiatrien.
Central Visitation sender også et indkaldelsesbrev til patienten med information om, hvor og hvornår første samtale skal finde sted.

 

Henviser kontaktes, hvis henvisningen ikke kan imødekommes

Når en henvisning gennemgås, tages der stilling til, om den pågældende patient tilhører hospitalspsykiatriens målgruppe. Patienten, der ikke tilhører målgruppen, kan ikke tilbydes undersøgelse/behandling.

Henviser vil blive kontaktet skriftligt eller pr. telefon af en medarbejder fra Central Visitation, når en henvisning ikke kan imødekommes.

 

OBS! Akutte henvisninger skal ikke sendes til Central Visitation

Information om akutte henvisninger