Personlighedspsykiatri

Personlighedspsykiatri handler om de såkaldte personlighedsforstyrrelser, hvor mennesker reagerer og fortolker meget subjektivt på det, de sanser, oplever og føler - og typisk anderledes end de fleste.