Tvang i Psykiatrien

I Psykiatrien i Region Nordjylland har vi fokus på, hvordan vi kan forebygge brugen af tvang, men der opstår jævnligt situationer, hvor vi i tråd med psykiatrilovens bestemmelser, er nødsaget til at benytte tvang.

Hvornår anvendes tvang?

I Psykiatrien i Region Nordjylland er udgangspunktet i behandlingen altid dit samtykke - det vil sige din frivillige accept af behandling. Hvis du ikke giver dit samtykke til behandling - og lægen vurderer, at der er behov for behandling alligevel, kan det i helt særlige tilfælde ske, at der iværksættes behandling mod din vilje.