PTSD

PTSD er en forkortelse for det, der på dansk hedder 'posttraumatisk belastningsreaktion'. PTSD er en tilstand, der kan opstå hos personer, har været udsat for voldsom belastning af katastrofelignede karakter.