Dit ophold og besøg

Du kan som patient eller pårørende have brug for praktiske informationer, når du skal indlægges på eller besøge en pårørende på Sengeafsnit N8, Thy-Mors.

Når du ankommer

Døgnrytme

Regler i afsnittet

Faciliteter på hospitalet

Når du kommer hjem