Udrednings- og behandlingsret

Patienter, der henvises til sygehuspsykiatrien, har ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det gælder både for børn, unge og voksne patienter. De har også ret til at komme i gang med relevant behandling inden for 30 dage.

Ret til hurtig udredning og behandling

Patienter, der henvises til psykiatrisk sygehus med mistanke om alvorlig psykisk sygdom, har en lovbestemt ret til hurtig udredning:

De har ret til at blive udredt i løbet af en måned (30 dage) - med mindre det af faglige årsager ikke kan lade sig gøre inden for denne tidshorisont.
Når det af faglige årsager er nødvendigt at bruge længere tid på udredningen, har patienten ret til at få en konkret plan for det videre forløb.

Patienter, der er henvist til sygehuspsykiatrien, har også en behandlingsret på 30 dage - hvilket vil sige ret til at påbegynde behandling senest 30 dage efter, at deres behandlingsbehov er afklaret.

Se information til patienter om udredning og behandlingsret i Psykiatrien