For sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

Psykiatrien kan kontaktes hele døgnet på telefon:

97 64 30 00

Brug også dette nummer, når der ønskes kontakt til psykiatrisk bagvagt.

Længerevarende forløb med psykiatrisk behandling, rehabilitering og recovery - en helhedsorienteret indsats for borgere med massive udfordringer.

Læs om formål, målgruppe, visitation mv.

 • Information til praktiserende læger og andre, der ønsker information og vejledning om, hvordan de skal henvise til psykiatrisk udredning og behandling.
 • Det er vigtigt for os, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive forløb, der inkluderer inddragelse og samarbejde. Derfor prioriteres arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed højt i hele...
 • Formålet med forløbsbeskrivelser for indlæggelser i psykiatrien er, at tilbyde ensartet behandling af høj faglig kvalitet.
 • Mange patienter, der henvises til udredning eller behandling i et af Psykiatriens ambulatorier, får tilbudt et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom...
 • Psykiatrien i Region Nordjylland leder et beredskab, der kan rykke ud med psykosocial bistand i situationer, hvor mange mennesker på dramatisk vis bliver udsat for en voldsom hændelse. Det kan fx dreje...
 • Et godt og smidigt samarbejde mellem Psykiatrien og fx patientens egen læge har ofte stor betydning for det enkelte patientforløb. Psykiatrien står til rådighed med specialistviden og vejledning - patientspecifik...
 • Koordineret samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og behandlingspsykiatri er omdrejningspunktet i mange patientforløb.
 • Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnosticering og behandling på en række fagområder indenfor voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Rammen er nationale retningslinjer...
 • Et velfungerende samarbejde mellem kommunerne, de praktiserende læger og den regionale psykiatri er af stor betydning for mennesker, der har en alvorlig og længerevarende psykisk sygdom. Samarbejdet...
 • De særlige pladser i Psykiatrien er et behandlingstilbud for borgere, der ud over svær psykisk sygdom også er massivt udfordret på flere andre måder. Under en frivillig og længerevarende indlæggelse...
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. For at forebygge selvmord og selvmordsforsøg er det vigtigt, at vi er flere, der tager...
 •   I Psykiatrien prioriterer vi uddannelse, forskning og et godt fagligt miljø. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om uddannelsesforløb, karrieremuligheder m.v.
 • Psykiatrien i Region Nordjylland udbyder løbende forskellige uddannelsesaktiviteter med relevans for samarbejdspartnere, fx ansatte i den kommunale psykiatri eller læger og psykologer i almen praksis...