For sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

Psykiatrien kan kontaktes hele døgnet på telefon:

97 64 30 00

Brug også dette nummer, når der ønskes kontakt til psykiatrisk bagvagt.

Sindssygt spændende speciale

Med en uddannelse og karriere i Psykiatrien garanterer vi dig, at vi vil gøre alt for, at du føler dig godt taget imod og at vi vil arbejde for, at du får en karriere, du ser som fagligt interessant og udfordrende. Vi uddanner og ansætter mange forskellige faggrupper; sygeplejersker, læger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykologer.

 

Nyansat i Psykiatrien i Region Nordjylland

Kurser og konferencer i Psykiatrien

Behandling af BED (tvangsoverspisning)

Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED), er en ny spiseforstyrrelses-diagnose.

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser har modtaget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til behandling af BED i projektperioden 2022-2025.

Behandlingstilbuddet er et gruppeforløb målrettet voksne patienter med BED.

Der er begrænset optag i projektperioden.

Der oprettes 2 grupper om året. Hver gruppe har plads til 8 patienter. Der oprettes ikke venteliste. 

Læs mere om projektet

Psykiatrien i Region Nordjylland leder et beredskab, der kan rykke ud med psykosocial bistand i situationer, hvor mange mennesker på dramatisk vis bliver udsat for en voldsom hændelse. Det kan fx dreje om alvorlige og omfattende ulykker eller overgreb i form af fx vold eller terror.