Ledere

Som ny leder i Psykiatrien spiller du en vigtig rolle i at sikre, at vi når i mål med opgaveløsningen og samtidig sikrer trivsel og et godt og udviklende arbejdsmiljø for Psykiatriens medarbejdere. Det er forudsætningen for, at vi kan løse vores opgaver.

Derfor er din introduktion som ny leder i Psykiatrien også vigtig for os, så du bliver klædt godt på til din nye ledelsesopgave. Vi har skræddersyet et introduktionsforløb til nye ledere med fokus både på tiden, inden du starter hos os og den første tid som ny leder.

 

Inden du starter

Inden du starter dit nye lederjob i Psykiatrien modtager du et velkomstbrev, der indeholder Region Nordjyllands ledelsesgrundlag og en beskrivelse af god ledelse i Psykiatrien, så du på forhånd får kendskab til forventningerne til dig som leder i Psykiatrien. På din første arbejdsdag introduceres du til en mentor, som er en mere erfaren lederkollega, som vil være sparringspartner for dig cirka det første år af din ansættelse. Derudover er der på forhånd planlagt en række aktiviteter for dig den første tid som leder.

Oversigt over introforløbet. Før ansættelse: materiale fremsendes. Den første uge: Velkommen til den første dag. Introduktion til opgaver, kolleger og mentor. De første tre måneder: Den nyansatte kommer dybere ind i opgaver, kultur og værdier; mentorsamtaler; opfølgningssamtale med leder.  Det første år: Løbende opsamling med leder og mento; Første udviklingssamtale.

Efter afslutning af introduktionsforløbet fortsætter din udvikling i Psykiatrien med årlige udviklingssamtaler og dialog i hverdagen med din leder.

Læs mere om Psykiatriens afdelinger og din kommende arbejdsplads

Introduktionsforløbet