Administrativt og øvrigt personale


I Psykiatrien starter din introduktion allerede inden din første arbejdsdag, hvor du modtager relevant materiale og information, og hvor din nye arbejdsplads forbereder sig på, at du kommer. Introduktionen fortsætter cirka et år ind i din ansættelse.

Det første år af din ansættelse

Undervejs i introduktionsforløbet oplever du forhåbentligt en progression og udvikling i forhold til opgaveløsningen fra at være nybegynder til at blive kompetent. En proces, der kan opleves både fantastisk, frustrerende og kaotisk – og nogle gange det hele på én gang. Det er alt sammen en naturlig del af det at være ny på en arbejdsplads.

Oversigt over introforløbet. Før ansættelse: materiale fremsendes. Den første uge: Velkommen til den første dag. Introduktion til opgaver, kolleger og mentor. De første tre måneder: Den nyansatte kommer dybere ind i opgaver, kultur og værdier; mentorsamtaler; opfølgningssamtale med leder.  Det første år: Løbende opsamling med leder og mento; Første udviklingssamtale.

Efter afslutning af introduktionsforløbet fortsætter din udvikling i Psykiatrien med årlige udviklingssamtaler og dialog i hverdagen med din leder.

Læs mere om Psykiatriens afdelinger og din kommende arbejdsplads

Introduktionsforløbet