Ambulatorium for Psykoser

I Ambulatorium for Psykoser undersøger og behandler vi forskellige former for skizofreni samt andre tilstande med psykose, fx symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Venteområde Reception