Sengeafsnit N3

I Sengeafsnit N3 undersøger og behandler vi patienter med forskellige sygdomme som depression og bipolar lidelse. Også patienter med fx personlighedsforstyrrelser eller tilpasningsreaktioner, fx stress-udløste krisereaktioner, indlægges hos os.

Skilt