Retspsykiatrisk Sengeafsnit S10

Patienter, der indlægges hos os har forskellige psykiske sygdomme - eller skal undersøges for, om de har en psykisk sygdom. De fleste patienter på S10 er indlagt, fordi de har en dom til behandling eller anbringelse. Andre patienter er indlagt for at få foretaget en mentalundersøgelse - eller fordi de afventer en dom.

Indgang