Ambulatorium for Ældrepsykiatri

I Ambulatorium for Ældrepsykiatri undersøger og behandler vi patienter med depressive sygdomme og demenssygdomme med psykiske komplikationer.

Indgang