Ambulatorium for Unge med Skizofreni (OPUS)

I Ambulatorium for Unge med Skizofreni (OPUS) undersøger og behandler vi patienter i alderen 18-35 år, der er nydiagnosticeret med skizofreni. Patienterne følger et 2-årigt specialiseret og individuelt tilpasset forløb.

Opholdsrum