Sengeafsnit N1 (Rehabiliteringspladser)

Sengeafsnit N1 tilbyder en længerevarende indlæggelse med fokus på behandling og rehabilitering. Målgruppen er borgere, der foruden deres psykiske sygdom også er udfordret på andre måder, fx på grund af omfattende misbrug, kriminalitet eller adfærdsproblemer.

Sengeafsnittet har 13 pladser. Henvisning sker gennem behandlingsansvarlig læge i Psykiatrien.

Opholdsrum