Tværfagligt udgående team (TUT)

Afklarings- og Rådgivningsenheden huser Tværfagligt Udgående Team (TUT). TUT tilbyder på forskellig vis sparring til kommunale medarbejdere. Ved udgangen af 2021, blev SATS-puljeprojektet permanentgjort. Læs om vores aktiviteter.