Psykedelisk stof kan blive behandlingsmulighed for patienter med moderat til svær depression

Det psykedeliske stof psilocybin kan blive et tilbud til patienter, der ikke har gavn af traditionel medicin til behandling af depression. En netop afsluttet afprøvning af stoffet som lægemiddel har vist lovende resultater.

Rasmus Licht og René Ernst Nielsen, begge professorer i psykiatri ved Aalborg Universitet og overlæger ved Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital, har ledet den danske del af et såkaldt fase 2b-studie, som har undersøgt, om stoffet psilocybin, som findes i visse svampearter, kan anvendes som lægemiddel til behandling af moderat til svær depression, hvor anden behandling ikke har virket.

- Mindre studier har tidligere indikeret en gavnlig effekt af stoffet på ellers behandlingsresistent depression. Og der er brug for alternativer til de gængse antidepressive lægemidler, der hos op mod hver tredje patient ikke giver den ønskede virkning, fortæller Rasmus Licht.

Tydelig bedring efter én behandling

I lodtrækningsforsøget har en gruppe bestående af 233 nøje udvalgte patienter modtaget en dosis på enten 1, 10 eller 25 mg laboratoriefremstillet psilocybin (COMP360 psilocybin).
Behandlingen er foregået i et særligt indrettet rum under overvågning af specialuddannede sundhedsfaglige personer, og patienterne modtager psykologisk støtte før, under og efter behandlingen. Herefter har forskerne vurderet virkningen på forskellige psykiske symptomer, kropslige funktioner, livskvalitet og funktionsevne for derved at finde frem til, om psilocybin virker som ønsket, er sikkert at anvende og i hvilken dosis.

- Forsøget viste, at en stor del af de patienter, der fik den højeste dosis psilocybin på 25 mg, oplevede en tydelig bedring af deres symptomer, når man målte efter tre uger, og at virkningen varede ved, når vi målte igen efter 12 uger, forklarer René Ernst Nielsen.

Han mener, at resultaterne er særligt positive, da der er tale om en patientgruppe, som var udvalgt på baggrund af manglende effekt af tidligere behandlinger.

- Psilocybin påvirker hjernens serotoninsystem ligesom traditionelle antidepressive lægemidler, men på en anden måde, som fører til en længerevarende virkning. Det kan således være en helt ny tilgang til at opnå en behandlingseffekt ved ellers behandlingsresistent depression, siger René Ernst Nielsen.

For at stoffet kan opnå myndighedernes godkendelse som lægemiddel kræver det, at resultaterne af et planlagt fase 3-studie, også flasker sig. Det studie forventes at starte i Aalborg i begyndelsen af næste år.

Øget nordjysk fokus på lægemiddelafprøvning

Fase 2b-forsøget med psilocybin er gennemført af COMPASS Pathways i samarbejde med en række forskningscentre i Europa og Nordamerika. Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital har deltaget som det eneste skandinaviske center i forsøget.

- Vi er glade for og stolte over, at vi kan deltage i afprøvninger som disse. Dette ligger godt i tråd med, at vi i Psykiatrien i Aalborg over de senere år har haft fokus på at øge antallet af kliniske lægemiddelforsøg med samarbejde med industrien, med henblik på med tiden at kunne tilbyde nye behandlingsmuligheder til de sværest syge psykiatriske patienter, siger René Ernst Nielsen.

Studiets resultater er publiceret i The New England Journal of Medicine, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206443

Opdateret